LogiPlan on tehokas toiminnanohjausjärjestelmä tavarakuljetusten ja liikkuvan työn hallinnointiin. Helppokäyttöisellä järjestelmällä voidaan hallita koko tilaus- ja toimitusketjua suunnittelusta ja resursoinnista automaattiseen laskutukseen.

Valmis ohjelmisto kattaa laajasti kuljetusyrityksen toiminnanohjauksen yleisimmät tarpeet. Toimiala- ja asiakaskohtainen räätälöinti puolestaan sovittaa LogiPlanin täydellisesti yrityksenne toimintaympäristöön.

Tilausten hallinta

Toiminnallisuudet kattavaan tilausten käsittelyyn ja hallintaan sekä reaaliaikaiseen seurantaan.

Ajojärjestely

Karttapohjaisen ajojärjestelyn avulla tilauksista on helppo luoda optimaalinen ajojärjestys.

Kalusto- ja henkilöresursointi

Toiminnot tilausten tai ajojärjestysten liittämiseksi käytettävissä olevaan ajokalustoon.

Laskutus ja tilitys

Tuottaa valmiin laskutusmateriaalin  hinnastojen perusteella paperilaskuna tai Finvoice –laskutusaineistona.

Seuranta ja raportit

Järjestelmästä voidaan tuottaa erilaisia monipuolisia perusraportteja tai asiakaskohtaisesti räätälöityjä raportteja.

Mobile

Reaaliaikainen mobiiliratkaisu paikkatietoineen perustuu mobiililaitteeseen tai asiakkaan autopääteratkaisuun.

Helppo käyttää

LogiPlanin perusominaisuuksiin kuuluvat mm. reaaliaikainen tilausten ja suoritteiden seuranta, Google Maps -karttapohjalla tehtävä ajojärjestely ja reittisuunnittelu, kaluston resursointi, työvuorosuunnittelu, suoritepohjainen laskutus ja monipuoliset raportit. Visuaalinen käyttöliittymä ohjaa tekemään nopeasti oikeita päätöksiä ja huomioi mm. kaluston soveltuvuuden tilauksille sekä erittelee siirto-, lepo- ja odotusajat.

Selainpohjaista LogiPlania voi käyttää kuka tahansa yrityksen henkilökunnasta nopean perehtymisen jälkeen. Käyttöönotto ei vaadi suuria investointeja ja kuukausimaksu sisältää kaiken tarvittavan: ohjelmistolisenssit, käyttöoikeusmaksut, palvelinylläpidot ja operoinnit.

LogiPlanin rajapintaan voidaan integroida muita jo olemassa olevia tai tulevaisuudessa hankittavia järjestelmiä mm talous- ja hallintojärjestelmiä.

LogiPlan

"Palveluketjumme on nopeutunut oleellisesti. Otimme käyttöön toisen autovaa’an, mutta punnituskapasiteetti ei ole ainoastaan kaksinkertaistunut, vaan pikemmin viisinkertaistunut."
Lue koko asiakaskertomus

Karl Sjöblom, Seepsula

Tuo säästöjä

Tehokas ajojärjestely, manuaalisen työn vähentäminen ja laskutuksen nopeuttaminen tuovat sekä toiminnallisia että taloudellisia säästöjä. LogiPlanin ansiosta prosessit nopeutuvat, inhimilliset virheet vähenevät, ajomatkat ja -ajat lyhenevät, työajan käyttö tehostuu, toimitukset ovat entistä täsmällisempiä ja reagointi muutoksiin nopeutuu.