LogiPlan Edu on luotettava suunnittelujärjestelmä koululais- ja palvelukuljetusten toteuttamiseen. Helppokäyttöisellä ohjelmistolla reittien suunnittelu on nopeaa ja havainnollista. Kaluston käytön optimointi ja ajojärjestelyiden tehostaminen tuovat merkittäviä säästöjä.

Kuljetustenhallintajärjestelmä mahdollistaa sekä vakio- että satunnaiskuljetusten reittien hallinnoinnin ja suunnittelun sekä eri kuljetustyyppien joustavan yhdistämisen.

Logiplan Edu

Perusrekisterit

Järjestelmän käyttämät perustiedot oppilaista, yhteystiedoista sekä lukujärjestyksistä ovat helposti hallittavissa.

Reittisuunnittelu

Optimoi henkilöliikenteen yhteiskuljetukset sujuviksi ja tehokkaiksi.

Viestintä

Kuljetuksiin liittyvä tiedotus esimerkiksi muutostilanteessa hoituu tehokkaasti tekstiviestein tai sähköpostilla.

Tilastot ja raportit

Toteutuneista kuljetuksista saa helposti perusraportteja tai räätälöityjä raportteja eri käyttäjäryhmien tarpeisiin.

Havainnollinen reittisuunnittelu

LogiPlanEdussa reittisuunnittelu tehdään helposti ja havainnollisesti katu- ja tiekarttapohjaisesti. Kuljetussuunnittelija poimii Google Maps -karttanäkymältä kyyditettävät ja ohjelmisto määrittelee reittipisteiden perusteella optimaalisen reitin. Toteutuneille reiteille lasketaan automaattisesti kestot, pysähdysaikataulut, kilometrit sekä todenmukaiset ajoaikaennusteet.

"LogiPlan on helpottanut ja nopeuttanut meillä asioiden hallintaa, sillä kaikki tieto löytyy kootusti yhdestä paikasta."
Lue koko asiakaskertomus

Arja Hietanen, Hyvinkään kaupunki

Optimoi reitit

LogiPlanEdu vähentää ajojärjestelyn henkilösidonnaisuutta, sillä reitit ovat järjestelmässä kaikkien käyttäjien saatavilla. Lyhyen perehdytyksen jälkeen kuljetussuunnittelujärjestelmää voi käyttää kuka tahansa. Ohjelmisto soveltuu kuntien ja kaupunkien sekä liikennöitsijöiden käyttöön; sen avulla voidaan myös toteuttaa erilaisia yhteistyömalleja reittisuunnittelun ja operoinnin yhteensovittamiseksi.

Selainpohjaisen LogiPlanEdun käyttöönotto on helppoa ja riskitöntä, eikä vaadi suuria investointeja. Kuukausimaksu sisältää kaiken tarvittavan: ohjelmistolisenssit, käyttöoikeusmaksut, palvelinylläpidot sekä operoinnit. Ohjelmistoasennuksia ei tarvita.

Kuljetustenhallintajärjestelmän rajapintaan voidaan integroida muita jo olemassa olevia tai tulevaisuudessa hankittavia järjestelmiä. Integraatio onnistuu helposti esim. Primus-järjestelmään.